PROTOCOL COVID-19

De maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) vragen regelmatig overleg met de betrokken partijen. Teneinde de repetities op een verantwoorde en veilige manier te laten verlopen maakt het bestuur van Huismuziek Zeist afspraken met de locatie, de dirigent en de leden. Huismuziek Zeist volgt het door de KNMO opgestelde en door de overheid goedgekeurde protocol. Dit protocol is tot stand gekomen na overleg met o.a. de RIVM en is gebaseerd op diverse onderzoeken en publicaties van specialisten.
De belangrijkste zaken zijn:

  • bij klachten blijf je thuis
  • bij binnenkomst en vertrek handen ontsmetten
  • 1.5 m afstand houden van elkaar (blazers 2 m)
  • iedereen krijgt een plek toegewezen
  • er wordt tussentijds niet van plek gewisseld
  • instrumenten die je nodig hebt, leg je klaar onder je stoel
  • alleen de benodigde muziek voor die avond meenemen en klaarleggen
  • blazers moeten het condens vocht opvangen en de grond reinigen
  • blazers dienen het instrument regelmatig te reinigen en bij voorkeur buiten de repetitieruimte
  • de ruimte zo goed mogelijk ventileren